کشاورزی شیراز

 

 

منبع: دانشنامه ی کشاورزی شیراز

عکاس: جواد اسدالله پور

ادامه مطلب


نظر به اینکه بروز بیماری ها خود به خود نبوده و برای وقوع آن بایستی شرایط لازم فراهم شود و استرسها (گرما و سرما)می تواند سرآغاز آن باشد به منظور پیشگیری از بروز مشکلات بیماری ها و حفظ سرمایه و کسب درآمد نگهداری کلنی ها در شرایط مطلوب از اصول مهم بوده که نیاز به مقدمات دارد و زمستان گذرانی مهم ترین آن است .


اولین اصل:


وجود مقدار کافی و مناسب ذخیره غدا در کندو است .که باید حداقل برای هر کندو با ۵ قاب متوسط زنبور ۵کیلو عسل باشد. عسل مذکور بایستی به صورت قاب و با پولک سربسته باشد تا در زمان نیاز زنبوران نسبت به باز نمودن حجرات عسل و مصرف آن اقدام نمایند(در مناطق با طول زمستان متوسط).در صورتی که دستی در برنامه قرار داشته باشد می توان در رژیم غذایی دستی مقداری (شربت عسل)همراه نمود . (مقدار غذا با طول دوره سرما بستگی دارد )البته وجود گرده در قابها الزامی است .


دومین اصل 


ترتیب چیده شدن قابهاست یک قاب پوکه یا یک طرف خالی و طرف دیگر عسل از سمت خالی بایستی در جوار دیواره کندو قرار گیرد. قابهای مناسب تخم ریزی یا حاوی تخم ، لارو و شفیره کنار قاب مذکور قرار گرفته و سپس قاب حاوی غذا در قسمت کنار این قابها(به سمت مرکز کندو) قرار گرفته و سپس یک قاب خالی (پوکه) قرار گرفته کنار آن در هر طرف کندو یک میخ کوچک برای ثابت نمودن قابها به کندو زده و یا بقیه فضا را با قاب بدون موم به جهت ثابت نمودن قابها پر نموده و درب کندو را می بندیم (قرار دان گونی پلاستیک یا برزنت روی قابها و بستن سوراخ تهویه پشت کندو ، مغایر اصول بهداشتی است ) ولی استفاده از پوشش تخته سه لا یا فیبری دارای منفذ مناسب توصیه می شود در صورت لزوم می توان در یک جعبه کندو دو کلنی را مستقر کرد و دو سوراخ پرواز در ان تعبیع نموده و بین هر دو کندوی مستقل را به قرار دادن یک صفحه فیبری تا زیر سقف کندو به موازات قابها از کف تا زیر درب کندو آنها را از هم جدا نمود. سوراخهای تهویه درب و بدنه کندو نبایستی مسدود گردد.


سومین اصل:


ترکیب جمعیتی و میزان آن و مدیریت بیماریها می باشد.


الف) ترکیب جمعیتی: به این منظور در هر کلونی بایستی مقدار مناسبی تخم روز ، لارو و شفیره به انضمام تعداد مناسبی زنبور کارگر جوان وجود داشته باشد. و بهتر است هر ساله حدود ثلث تا نصف قابهای حجره دار نو شود.


ب) در مورد بیماریها نکات بسیاری باید قید شود. لیکن بدلیل اینکه در هر منطقه ای به علت بیماریهای خاص و شرایط ویژه نکات بهداشتی و درمانی همان منطقه باید رعایت شود و شرایط خاص را کارشناس هر منطقه بایستی بررسی و اعما نماید. لذا به ذکر نکات کلی و بطور اجماع اکنتفا می شود.


بنابراین فعلا مبارزه و کنترل آفات و انگلهای زنبور عسل (واروا ، نوزما آکارا پیس و …) که از اهمیت بسیاری برخوردار است مختصرا بیان می شود.


در مورد واروا تا ۲% میانگین آلودگی زنبوران بدون اهمیت و میانگین تا ۵% قابل درمان و یا برنامه ریزی برای درمان در فصل بعدی می باشد. آلودگی بیش از ۵% بایست برنامه ریزی قاطع اعمال شود ( حذف کندوهای ضعیف یا ادغام آنها و مصرف دارو یا اقدامات بیولوژیک ضروری است.( میانگین آلودگی = معدل درصد آلودگی تعداد کندوهای نمونه گیری شده است ) (درصد آلودگی = تعداد کنه * ۱۰۰ تقسیم بر تعداد زنبور نمونه)


در مورد نوزما در صورت رویت علایم و شدت آلودگی باید تصمیم گیری و درمان مناسب انجام شود ابتدا اگر تعداد کندوهای آلوده کم بود (یک کندو) حذف آن و جدا سازی کندوهای مشکوک و درمان آنها و پیش گیری در بقیه کندو ها ضرورت دارد. ( ظهور علایم در بیش از یک کندو با توجه به رطوبت منطقه و یا کوچ به منطقه مرطوب درمان کلیه کندوها ضروری است) در صورت وجود سابقه قبلی بیماری مثلا در فصل بهار قبلی نیز بایستی نمونه گیری و آزمایش شود. اگر وجود بیماری به صورت مزمن یا مخفی تایید شد(بیش از ۶۰ عدد عامل بیماری در یک شان میکروسکوپی از محلول حاصل از سلایه شکم ۲۰ زنبور ) در صورت لزوم با توجه به وجود علایم و درصد آلودگی کندوها ( بیش از ۱% ) اقدام به مبارزه نمود.


در مورد آکاراپیس وودی در صورتیکه کوچ به مناطق خشک تر از محل استقرار قبلی در برنامه باشد نیاز به اقدام دارویی نمی باشد ضمنا اگر داروهای تدخینی و یا سیستمیک ضد واروا یا اسید اگزالیک و یا اسید فرمیک در مبارزه مصرف شود. از شدت وفور اکاراپیس ودی می کاهد و کنترل زنبورستان در فصل زاد و ولد بعدی ضروری است . اصولا این بیماری به رطوبت منطقه بستگی شدید دارد و در مناطق خشک دیده نمی شود.


در مورد لوک نیز بایستی با دقت و شدت عمل شود و عاری بودن کندوها از علایم بیماری قطعی گردد. و در صورت نیاز اقدام درمانی مناسب انجام شود( حذف کلیه کندوهای دارای علامت و تجویز دارو به هر کندو ۴ بار به فاصله یک هفته هر بار ۱۰۰ الی ۲۰۰ میلی گرم اکسی تتراسیکلین ۲۰% ) به ویژه در مبارزه با لوک آمریکای که درمان بلند مدت و نابودی هاگها پس از تبدیل هاگ به باسیل میسر و از اهمیت زیاد برخوردار است اصوالا تا هنگامی که هاگها در کندو باشد و با نوزادان تماس یابد. هاگها به باسیل تبدیل و سپس باسیلها هر کدام هزاران هاگ ایجاد و هاگها مجددا به باسیل تبدیل و باعث بروز بیماری می شود. حذف کلیه قابهای دارای علایم بیماری و جابجایی زنبورستان سرلوحه کار است.


(ضمنا سایر بیماریها نیز مهم است و باید مد نظز باشد ولی در درجه بعدی اهمیت است و حسب مورد بایستی اقدام شود)


توضیح اینکه رابطه میزان جمعیت کندو و حجم آن با طول دوره سرما و شدت سرما بایستی رعایت گردد. یعنی اگر طول دوره سرما یا شدت آن کم باشد جمعیت کمتری نیاز است و برعکس و به همین مبنا جمعیت بیشتر غذای بیشتری نیاز دار. بنابراین صلاح در این است که همیشه مقدار غذا بیش از نیاز کندو برای زمستان گذرانی در نظر گرفته شود که اگر سرما و عدم دسترسی به گل و تامین غذا بروز نمود جمعیت کندو از بی غذایی نابود نشود و تمام زحمات و هزینه مربوطه هدر نرود. البته مکان استقرار کندوها و تاثیر سرمای محیط استقرار بر مصرف عسل تاثیر داشته و سرمای قابل تحمل در کاهش مصرف عسل موثر است که باعث کاهش تحرک و کاهش تخم ریزی و جمعیت نیز می شود که جبران جمعیت در شروع گرما بایستی در اولویت باشد و بدین منظور می توان کوچ کوتاه یا لزوما بلند و تغذیه دستی تحریکی دو ماه قبل از نیاز به جمعیت فراوان اجرا گردد. و افزایش جمعیت با شروع وفور گل در طبیعت بایستی تطابق داشته و در واقع پیشواز فصل گل رفتن و جلوتر از صحرا و طبیعت بودن بایستی هدف اصلی در کسب عسل باشد.


استراتژی درمان


نظر به اینکه مصرف سموم (دارو)از نظر هزینه اقتصادی ونیروی کارگر و تاثیر منفی آن برروی ساختار بدنی زنبور (ژنها) به وبژه ملکه و باقی مانده دارویی در عسل و سلامت مصرف کننده عسل و عواقب ناشی از اثرات سوء سموم روی نسل های بعدی زنبور واجد اهمیت است و با توجه به اینکه بیماری های انگلی پیشگیری ندارد و برای تصمیم به درمان هم بایستی آلودگی در حد منطقی باشد تا اقدام به دارو درمانی سنجیده باشد .


بنابراین در استراتزی مبارزه و درمان واروا مصلحت در آن است که :


۱) برنامه مراقبت از این بیماری به ویژه در کندوهای با آلودگی قبلی از نظر اقتصادی – سلامت عسل و کندو – و هزینه نیروی کار مهم بوده و باید مد نظر باشد و در صورتی که آلودگی ثابت مانده با توجه به شرایط و فصل اقدام شود یا اگر رو به ازدیاد است تصمیم مناسب اتخاذ (درمان شود). در صورتیکه اگر الودگی رو به تنزل است از درمان دارویی پرهیز نمود .و به اقدامات حمایمی و بیولوژیک به منظور حصول نتیجه بهتر و سریع تر روی آورد .بدین سان با اعمال ادغام کندوهای مقاوم و تغذیه دستی و دادن قاب شفیره و زنبور جوان بالغ به مقاومت بیولوژیک زنبورها رسید .


۲) با توجه به ویژگی های زنبور عسل (خسلت نظافت گری + زنهای R,U و پدیده گرومینگ و خصلت اموزش پذیری عمل گرومینگ ، زنبوران تازه متولد یا منتقل به کندوی جدید عمل گرومینگ را فرا میگیرند)ذاز همین ویژگیها در جهت حذف درمان داروی ناخواسته باید استفاده نمود.


روش برخورداری با بیماری (استراتژی مبارزه با وآروآ)


گر معدل آلودگی در حد کمتر از ۲% بود کلا نیاز به درمان نیست و برنامه مرافبت سالی یکبار دو ماه بعد از شروع اولین تخم ریزی عمده یا ابتدای هر فصل کوچ به گرمسیر، بایستی انجام شود و اگر معدل آلودگی تا ۵% بود بایستی ابتلاء مشکوک قلمداد و شرایط کوچ و فصل راهنمای مراقبت بیماری در زنبورستان باشد و بر این اساس استراتژی درمان برگزیده شود. در صورتی که معدل آلودگی بیش از ۵% بود با توجه به فصل اگر ابتدای فصل زاد و ولد بود اقدام به درمان باید صبر نمود. در غیر این صورت حسب شرایط بایستی اقدام شود.


۱) نکته مهم : در صورت عدم استفاده از سموم مجاز (مصرف سموم غیر مجار بسیار خطرناک است)با حذف کندوهای ضعیف و غیر مقاوم به واروا و برنامه حمایت غذایی جمعیت و کمک بیولوژیک (استفاده از گونه های مقاوم ) پس از چند سال کندوها به نحو محسوسی قدرت مقابله و دفاع از خود علیه واروا را کسب می کند .


۲) نکته مهم : اصولا هر دارو در صورتی که وارد سیستم بدن زنبور شود از جنبه های مختلف تاثیرات متفاوتی در زنبورها دارد که بعضی سوء بوده و بهتر از حداقل مصرف داروها و حداکثر اعمال مدیریت و اقدامات حمایتی جهت مفقیت بلند مدت انجام شود (حتی الامکان اقدام دارویی دارویی و حمایت بیولوژیک توام باشد ).


۳) سموم مجاز بایستی طبق تناوب و دقیقا طبق توصیه سازنده و دامپزشک متخصص مصرف شود تا ضمن اجتناب از ظهور نسل مقاوم کنه به سم از تجمع و اثرات سوء یک نوع سم در کندو(در موم و زنبور و عسل )پرهیز نمود .


خلاصه: داروها به ویژه سموم ضد واروا بایستی بسیار اگاهانه مصرف شود تا از بروز نسل مقاوم کنه –انباشت سم و به ویژه یک نوع سم که ممکن است به حد خطرناک در موم و بدن زنبورها به خصوص ملکه و عسل برسد پرهیز شود و از اصول بیولوژیک و اقدامات حمایتی و تغذیه ای مناسب در کندوها بهره برد و ز توان مقابله طبیعی زنبوران با واروا استفاده شود تا علاوه بر پرهیز از مشکلات عدیده (مالی , بهداشتی ,ضعف کلی زنبوران و عدم تولید عسل و غیره ) عسل سالم تر و بیشتر و کار توام با موفقیت اقتصادی که هدف هر کسی است حاصل شود . قطعا به گزینی می تواند در این مورد نقش عمده ای داشته باشد و توصیه می شود این سموم نه کمتر و نه بیشتر از دستور سازنده یا دامپزشک متخصص استفاده شود .


 


نویسنده : دکتر سیروس کوشا -کارشناس سازمان دامپزشکی کشور


زمستان گذراني زنبورعسل

ادامه مطلب

انواع شترمرغ

انواع شترمرغ

 

شترمرغ به عنوان بزرگترین پرنده جهان شناخته شده است. ارتفاع یک نر بالغ در حالت ایستاده  ۲/۱ -۲/۷ متر است. معمولاً ماده ها کمی کوچکتر هستند. وزن شترمرغ بالغ با توجه به نژاد آن بین  ۸۶ تا  ۱۴۵کیلوگرم متغیر است.
اسم گونه این جانور  Struthio Camelus است که از واژه یونانی  Struthocamelous  مشتق شده و به عنوان شترمرغ معرفی شده است. اسـتفاده از واژه  Camelus که به معنی شتر می باشد به علت شباهتی است که این پرنده به شتر دارد از قبیل: ماهیچه های قوی پا، مژه های بلند چشم، اندازه بزرگ بدن و این که علفخوار است و در بیابان می تواند زنده بماند.
شترمرغ تنها گونه زنده از خانواده  Struthionidea است. دوازده گونه منقرض شده از  Struthio  براساس فسیلهای پیدا شده، شناسایی شده است. این گونه ها غالباً از گونه های امروزی بزرگتر بودند که تا  ۵ میلیون سال پیش می زیستند و در مناطق گستردهای از چین، هند و شرق اروپا و آفریقا گسترش یافته بودند

در طی قرن بیستم   ۵  گونه مختلف از شترمرغ معرفی شدند که عبارتند از:

– شترمرغ ماسائی:  (Struthio camelus massaicus)

شترمرغ ماسایی


که در شرق آفریقا یافت می شود و از مرکز کنیا تا جنوب غربی تانزانیا پراکندگی دارند. پوست عریان و گردن لخت پرنده نر صورتی رنگ است که در طی فصل جفتگیری قرمز رنگ می شود. پرهای دم این زیر گونه سفید هستند و به طور ناهماهنگی پرهای خاکی رنگ متمایل به قهوه ای در میان آن وجود دارد. یک حلقه پر سفید رنگ در روی گردن این زیر گونه وجود دارد

– شترمرغ سـومالی : Struthio camelus molybdophanes 

شترمرغ سومالی

گستردگی این زیرگونه در منطقه شمال شرقی کنیا و جنوب شرقی اتیوپی است و به راحتی از شترمرغ ماسائی قابل تشخیص است. این زیر گونه دارای پاهایی با رنگ پوست آبی و خاکستری هستند. پرهای خاکی رنگ در دم این زیرگونه وجود ندارد و پرهای دم سفید روشن هستند. حلقه سفید دور گردن نیز در شترمرغ سومالی وجود ندارد

– شترمرغ جنوب آفریقا : Struthio camelus australis

شترمزغ جنوب آفریقا

بیشتر در اطراف رود گینه زندگی می کنند. این نژاد نیز دارای گردن آبی رنگ است و به راحتی رام می شود.

– شترمرغ های شمال آفریقا : Struthio camelus camelus

شترمرغ شمال آفریقا

در بخش جنوبی صحرای بزرگ آفریقا و در بخشهائی از ساحل عاج و موریتانی تا اتیوپی پراکنش دارند. این زیرگونه بزرگترین نوع شترمرغ است و شباهت زیادی به شترمرغهای ماسائی دارد و گردن این نژاد صورتی روشن است.

– شترمرغهای عربی : Struthio camelus syriacus

شترمرغ عربی

در صحراهای عربی و کشورهای همسایه کشورمان می زیستند و در حال حاضر منقرض شده است.

گونه ای از شترمرغ نیز به نام شترمرغ کوتوله  (Struthio camelus spatzi  وجود دارد که به عنوان یک گونه باغ وحشی شناخته می شود و در منطفه ریودارو زندگی میکنند و تخمهای کوچکتری به نسبت سایر گونه ها می گذارند.

انواع شترمرغ – نژادهای تجاری و پرورشی
نژادهای تجاری و پرورشی  از سال  ۱۷۷۵میلادی با شروع پرورش این پرندگان در مزارع آفریقای جنوبی به تدریج شکل گرفتند. در سال  ۱۸۵۷میلادی در الجزایر نخستین مزرعه پرورشی این پرنده شکل گرفت و از سال  ۱۸۶۳نیز فعالیتهایی در راستای اصلاح نژاد این پرنده در آفریقای جنوبی انجام شد. در سال  ۱۸۶۷میلادی نیز اولین مزرعه تخصصی اصلاح نژاد شکل گرفت. با گذشت سالیان متوالی و از آمیختن نژادهای گوناگون سه نژاد تجاری با نام های گردن قرمز، گردن آبی و گردن سیاه آفریقای جنوبی به وجود آمد که هر یک مشخصات نژادی خاص خود را دارند که مشخصه های این نژادها به طور خلاصه ذکر می گردد.

 – نژاد گردن قرمز
این نژاد جثه بسیار بزرگی نسبت به سایر نژادهای تجاری دارد. پتانسیل تخمگذاری و جوجه درآوری در این نژاد کمتر است، دارای رفتار تهاجمی است و نگهداری و مهار آن مشکلتر است. جوجه های تولید شده از این نژاد در محیطهای پرورشی ماندگاری پایینتری دارند. سن بلوغ در این نژاد دیرتر است و در نتیجه دیرتر به تولید و بهره وری می رسد که این امر در سودآوری مزارع نقش به سزایی ایفا میکند. پوست بدن و گردن این پرنده صورتی کمرنگ است. عمده شترمرغهای پرورشی در قاره آمریکا از این نژاد هستند.

 – نژاد گردن آبی
این نژاد با نام گردن آبی زیمباوه ای نیز شناخته می شود که  بیشتر در کشور زیمباوه پرورش داده می شود. از شاخصه های اصلی این نژاد میتوان به بدن پهن و حجیم و گردن بلند همراه با قد کشیده اشاره کرد. فولیکول پر بر روی پوست در این نژاد گستردگی بیشتری دارد. این نژاد دارای راندمان تولید گوشت بالاتری است و رفتار آن قابل مدیریت است. این نژاد در مناطق سردسیر سازگاری بیشتری از خود نشان می دهد. کیفیت پر در این نژاد پایین است.

– نژاد گردن سیاه
نژاد گردن سیاه که حاصل  ۱۳۰سال تلاش اصلاح نژادی در کشور آفریقای جنوبی است از آمیخته گری دو زیر گونه استروتیو کاملوس کاملوس (شترمرغهای شمال آفریقا) و زیر گونه استروتیو کاملوس استرالیس (شترمرغ جنوب آفریقا) بدست آمده است که با نام سیاه آفریقایی نیز شناخته می شود. شترمرغ های گردن سیاه آفریقایی دارای گردن و قدی کوتاه هستند و بدن فشرده تری دارند. پرهای این نژاد دارای کیفیت بسیار بالایی هستند و پوست آن نیز کیفیت مناسبی دارد. رنگ پر این نژاد تیره تر است و آرامتر از سایر نژادهای پرورشی هستند به طوری که امروزه بخش عمده شترمرغ های پرورشی در دنیا از این نژاد هستند

 

درس قبلی – شناخت خصوصیات کلی شترمرغ

درس بعدی –

 

.

ادامه مطلب

منظو از خرید پستی در خرید گوشت چه می باشد؟ بازار فروش گوشت صنعتی در ایران چگونه می باشد؟
گوشت صنعتی گوشتی است که با روش های صنعتی به دست می اید و در ایران این گوشت با کیفیت عالی وجود دارد و به دلیل این کیفیت بالا دارای بازار فروش خوبی می باشد.متقاضیان این گوشت می توانند از طریق خرید پستی به این صورت که با ارسال یک پیامک به شماره تبلیغاتی مورد نظر گوشت را سفارش می دهند و در درب خانه تحویل می گیرند و همان جا پول را پرداخت می کنند.

ادامه مطلب

کنسانتره 

معني کلمه کنسانتره عبارت است از فشرده شدن ، متمرکز شدن يا تغليظ شدن ، اما تعريف آن در علم تغذيه دام عبارت است از خوراک هايي که داراي انرژي زياد ، پروتئين بالاي ۷% و فيبر زير ۱۸% باشند .

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

در تغذيه دام که ۷۰% از هزينه هاي يک واحد دامپروري يا مرغداري را در بر مي گيرد خوراک دام بايد داراي سه ويژگي مهم باشد :

۱) کيفيت خوراک

۲) قيمت خوراک

۳) خوش طعم و خوش خوراک بودن آن

دستور تهیه کسانتره براى گوساله ‏هاى پروارى

مقدار چهل تا چهل و پنج درصد جو، سى تا سى و پنج درصد سبوس، ده تا دوازده درصد تفاله چغندر، سه تا پنج درصد کنجاله تخم پنبه، هشت تا ده درصد سبوس برنج را با مقدارى کربنات کلسیم مخلوط کنید. سپس در اختیار دام‏ها بگذارید.
فراهم‏ کردن خوراک لازم براى دام‏هاى مختلف همه دامها براى تولید باید انرژى و پروتئین کافى مصرف کنند. مقدار مصرف ماده ‏هاى غذایى دام‏ها با هم فرق مى‏کند.

الف – گاوهاى شیرده:

این گاوها به دلیل تولید شیر، خوراک‏هایى لازم دارند که پروتئین زیادى داشته باشند. مخلوط علوفه ‏هایى مانند یونجه خشک با کنسانتره دامى که انرژى کافى داشته باشند، بسیار مناسب است.

مقدار خوراک براى این دام‏ها به نوع دام حک هبومى است یا دورگ و مقدار شیر تولیدى بستگى دارد. مقدار ماده غذایى خشک براى گاوى که دوازه کیلوگرم در روز شیر مى‏دهد و پانصد کیلوگرم وزن دارد، ده کیلوگرم است. دو کیلوگرم از این مقدار باید کنسانتره باشد.

در ابتداى دوره شیر خوارى چون دام وزن زیادى را از دست داده و اشتهاى کمترى دارد، باید از علوفه ‏هاى مرغوب و کنسانتره خوب استفاده کرد. به علاوه از دادن علوفه‏ هایى مانند کاه و سبوس برنج باید خوددارى شود.

ب – گاوهاى خشک آبستن 

در آخر دوره شیرخوارى یعنى سه ماه قبل از زایمان کم‏ کم باید از مقدار کنسانتره دامى و علوفه‏ هاى مرغوب کم کرد. به جاى آن میتوان، خوراک‏هاى کم ‏ارزش‏تر را در غذاى دام قرار داد. یعنى می ‏توان به طور کامل از علوفه استفاده کرد و دیگر به دام‏ها کنسانتره نداد. استفاده زیاد از غذاى آردى در گاوهاى خشک باعث چاقى آنان مى ‏شود. در نتیجه، سخت‏ زایى و بیشترشدن هزینه ‏ها را به دنبال دارد.

دو هفته قبل از زایمان، کم کم مقدار کنسانتره در غذاى دام را اضافه کنید. همچنین از علوفه ‏هاى مرغوب مانند یونجه باید در خوراک دام استفاده کرد.

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)
ج – گوساله ‏هاى پروارى 

سه ماهه اول دوره پروار: در این دوره، استخوان‏ها و اندام گوساله‏ ها رشد مى‏ کند. بنابراین گوساله‏ ها به خوراک‏هایى نیاز دارند که پروتئین زیادى داشته باشند. براى این کار، علوفه ‏هایى مانند یونجه و علف باغ مناسب هستند. به علاوه در مخلوط کنسانتره باید از کنجاله تخم پنبه استفاده کرد. همچنین استفاده از کربنات کلسیم یا پودر آهک و خوراک‏هاى کلسیم‏ دار ضرورى است.

اضافه ‏وزن روزانه در این دوره، با هزینه کمتر و سرعت بیشتر انجام شود. بنابراین، پروار دام‏هاى جوان از نظر اقتصادى باصرفه ‏تر است.

سه ماهه دوم دوره پروار: در این دوره ، گوساله ‏ها رشد ابتدایى خود را انجام داده ‏اند. در نتیجه، استخوان‏ها و اندام‏ها رشد کمترى دارند. بنابراین، براى پروار و چاق‏ شدن گوساله ‏ها باید از خوراک‏هاى پرانرژى و علوفه ‏هایى که تا حدودى مرغوب هستند، استفاده کرد.

آرد جو، تفاله چغندر قند، ملاس، علف باغ و مقدارى یونجه و کاه براى این دوره مناسب هستند. در این دوره براى اضافه‏ شدن وزن گوساله ‏ها باید هزینه بیشترى کرد. همچنین هفتاد درصد غذاى دام باید از کنسانتره دامى که مواد پرانرژى دارد، تشکیل شود.

استفاده از ضایعات در تغذیه دام 
نان خشک 
خوراکى است که از آرد گندم به دست مى‏ آید. این خوراک براى دام‏هاى شیرى و پروارى مناسب است. براى استفاده از این خوراک باید بسیار دقت کرد. زیرا اگر نان خشک کپک زده باشد، باعث مسموم‏ شدن دام‏ها مى ‏شود. به علاوه در دراز مدت در گاوهاى شیرى باعث ناراحتى‏ هایى مى‏ شود.

چون نان‏هاى خشک به طور صحیح جمع‏ آورى نمى‏ شوند، ممکن است لابه‏ لاى آنها چیزهایى مانند تیغ، سوزن و پلاستیک وجود داشته باشد. اگر این چیزها خورده شوند، موجب ناراحتى‏ هاى مختلف براى دام مى‏شوند.

چیزهایى مانند میخ یا سوزن به طور مسقیم وارد نگارى حیوان مى‏ شوند، کم‏ کم از دیواره نگارى مى‏گذرند و به قلب مى‏رسند. در نتیجه باعث مرگ ناگهانى حیوان مى‏ شوند. مواد پلاستیکى نیز باعث بسته‏ شدن روده ‏هاى دام مى‏شوند.

سبوس برنج 
نوع درجه یک آن ، دانه ‏هاى برنج دارد و به شکل آردى است، این نوع از سبوس براى دام‏ها مفید است. اما نوع‏ هاى دیگر که زبره زیادى دارند، براى خوراک دام مفید نیستند. از این ماده در مخلوط کنسانتره براى گاو شیرى شش درصد و براى گاو پروارى نه درصد مى‏ توان در نظر گرفت.

ملاس 
این خوراک، خاصیت انرژى زایى و مُلین بودن دارد. مى‏ توان تا ده‏ درصد از آن را در جیره غذایى روزانه در نظر گرفت. شروع تغذیه با این خوراک باید کم‏ کم باشد. ملاس جایگزین خوبى براى غلاتی مانند جو و ذرت است.

استفاده از ضایعات براى کم‏ شدن قیمت جیره غذایى و استفاده بهتر و بیشتر از محصولات فرعى کارخانه‏ ها بسیار مناسب است. ولى مصرف بیشتر از اندازه و ناگهانى این مواد باعث ناراحتى‏ هاى شدید گوارشى براى دام مى‏شود. براى مثال، استفاده از چغندر خوراکى، خربزه، هندوانه و صیفى‏ جات دیگر ، باید کم‏ کم شروع شود. یعنى از روزى دویست گرم شروع شود در پایان هم کم‏ کم قطع شود.

روش غنى ‏سازى کاه 
به دلیل استفاده زیاد کاه در تغذیه دام، غنى‏ سازى این علوفه اهمیت زیادى دارد. براى غنى ‏سازى کاه، ابتدا آب و مقدار مشخصى اوره را با هم مخلوط مى‏ کنند. اگر ملاس هم وجود داشته باشد، مقدار مشخصى از ملاس هم با آن مخلوط مى‏ کنند. وقتى اوره و ملاس در آب به خوبى حل شد، آن را بر روى توده کاه مى‏ پاشند و کاه را به هم مى‏ زنند. سپس آب را در داخل سیلوى سیمانى مى‏ ریزند و فشرده مى‏ کنند. با این کار هواى داخل سیلو خارج مى‏شود. سپس با استفاده از پلاستیک روى آن را مى‏پوشانند. این کاه به مدت بیست و پنج روز به همین صورت باقى مى‏ ماند و سپس مصرف مى‏ شود.

مقدار ماده‏ هاى لازم براى غنى‏ سازى کاه :

– ملاس : ۴ تا ۱۰ کیلوگرم

– کاه : ۱۰۰ کیلوگرم

– آب : ۵۰ تا ۸۰ لیتر

– اوره : ۴ کیلوگرم

فایده ‏هاى غنى ‏سازى کاه : 

۱- پانزده درصد به ارزش غذایى کاه اضافه مى‏شود.

۲- پروتئین کاه بیشتر مى‏شود.

۳- کاه خوش خوراک مى‏شود.

۴- اگر در غنى‏سازى کاه از ملاس هم استفاده شود، انرژى آن بیشتر مى‏شود.

نکته ‏هاى مهم در تغذیه دام : 
(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)
۱- براى جلوگرى از نفخ دام باید کاه غنى ‏شده را همراه با علوفه‏ هاى خشک دیگر استفاده کرد. مقدار کاه غنى ‏شده را براى گوسفند از دویست گرم و براى گاو از سیصد گرم در روز شروع مى‏ کنند. کم‏ کم این مقدار را بیشتر مى ‏کنند.

۲- سبوس به تنهایى،خوراک کنسانتره به حساب نمى‏ آید. از دادن مقدار زیاد این خوراک به دام خود دارى کنید. زیرا باعث کم‏ شدن چربى شیر مى‏ شود.

۳- آرد گندم براى تغذیه نشخوار کنندگان مناسب نیست. چون پروتئین موجود در گندم باعث نفخ در گاو مى‏ شود. همچنین حرکت شکمبه را کم مى‏ کند و باعث ناراحتى‏ هاى گوارشى در دام مى ‏شود.

ادامه مطلب

منبع: دانشنامه ی کشاورزی شیراز

عکاس: جواد اسدالله پور – ۱۳۹۵/۲۰۱۶

ادامه مطلب

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ های جدید تولدت مبارک

مجموعه ای جدید و بی‌نظیر از آهنگ های مخصوص جشن تولد با لینک مستقیم و بهترین کیفیت

Download New Birthdays Collection Song With Direct Link In UpMusic

Happy Birthday دانلود آهنگ تولدت مبارک ( مجموعه جدید )

این مجموعه شامل بیش از 50 آهنگ برتر ، مناسب جشن های تولد می‌باشد….

آهنگ های شاد مخصوص جشن تولد دوستان

دانلود مجموعه آهنگ های جشن تولد به صورت تکی : DOWNLOAD

دانلود مجموعه آهنگ های جشن تولد به صورت یکجا : DOWNLOAD

این کالشکن از جدیدترین موزیک های تولد و جشن اضافه شده

این پست هر ماه آپدیت میشود و آهنگ های جدید به لیست اضافه خواهد شد

آهنگ تولدت مبارک

 

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ تولدت مبارک ( مجموعه جدید )

ادامه مطلب


گفتگو با سید محمد رضویان ؛ مهارت در صحراشناسی ، کلید موفقیت زنبورداری ۲


اشاره به برخی از صحراهای مناطق مختلف کشور


خب اجازه دهید برگردیم به نقشه ، شما با زنبوردار های زیادی از سراسر کشور ارتباط دارید و روی صحراهای مناطق مختلف شناخت کلی دارید. لطفاً اینها را یک به یک برای خوانندگان ما نام برید . مثلاً بیایید از خراسان شمالی شروع کنیم.


 


خراسان شمالی


سید محمد رضویان : خراسان شمالی از نظر مرتع بسیار غنی است گون ها را دارد. مراتع غنی ای مثل کوه شاه جهان ، الله اکبر و کلات ها و …


 نحل منفرد : از روی نقشه کوه شاه جهان نزدیک منطقه ای به نام سرچشمه ، نزدیک اسفراین هست و از سمتی دیگر به قوچان نزدیک است ولی جاده دسترسی آن باید از سمت اسفراین باشد.


سید محمد رضویان : بله به اسفراین نزدیک است.


نحل منفرد : آنجا گون دارد؟


سید محمد رضویان : بله. مراتع غنی ای دارد که تنوع گیاهی آن کم نظیر است.


 


گلستان


نحل منفرد : شاه کوه کجاست؟ فکر می کنم ارتفاعاتی در نزدیکی گرگان بود.


 سید محمد رضویان  : همانجاست. در مراتع دشتی آن دریایی از مریم نخودی وجود دارد. مریم نخودی از گیاهان عسل خیزی است که شهد زیادی دارد. در ضلع جنوبی شاه کوه هم فراوان است.


نحل منفرد : در ضلع شمالی این ارتفاعات احتمالاً گیاهان معطر تری هم داشته باشیم.


سید محمد رضویان : بله اتفاقاً از چند زنبورستان در آنجا بازدید داشته ام و جنگل هایشان هم تقریباً خوب است و هرگز بی گل نمی شود به دلیل اینکه رطوبت بالا است.  عیب دامنه های این منطقه این است که مه می گیرد . زنبور در مه کار نمی کند. ما هم چند بار می خواستیم برای مریم نخودی به آن منطقه برویم ولی از مه ترسیدیم.


نحل منفرد : جنگل های ارتفاعات گرگان چطور ؟


سید محمد رضویان : جنگل های گرگان همه چیز دارد.  همچنین منطقه ی گرگان دریای کلزا است. دشتی که بین گنبد تا مرز ترکمنستان است تا چشم کار می کند کلزا است. همه اش هم دیم کشت می شود و بسیار عالی است.


نحل منفرد : مثلاً منطقه آق قلا ؟


سید محمد رضویان : بله این محدوده تا قسمت مرز ایران و ترکمنستان کلزای دیمی فراوانی کشت می شود .


 


مازندران


نحل منفرد: خب بیایم به مازندران ، صحراهای آنجا چه دارد؟


 سید محمد رضویان : ببینید در مازندران هم اولین گلی که زنبوردار می تواند استفاده کند گل کلزا است . در دشت ها درحد وسیعی آن را می کارند. مخصوصاً در اطراف بابلسر و بین آمل به بابل و در منطقه فریدونکنار. کلزا در آنجا عید گل می کند. دو عیب دارد. اگر بارندگی بیش از حد باشد زنبور رشد نمی کند و با رشد نوزما روبرو خواهیم شد و اگر بارندگی نشود شته می آید و باید سم پاشی کنند . اگر سم پاشی کنند زنبور دار باید زنبور را بار کند و امکان استفاده وجود نخواهد داشت.


کلزا زمانی گل می کند که زنبور کمی عاری از کنه شده یعنی اواخر تخم ریزی است . اگر در آن زمان زنبوردار با کنه مبارزه کند کمتر این مشکل را خواهد داشت. البته چون رطوبت منطقه بالاست مشکل نوزما جدی است. زمانی که کلزا تمام شد زنبوردارها می مانند برای گل های متفرقه . کسانی که نزدیک قائم شهر و ساری هستند می توانند از شکوفه ی درختهایی مثل آلوچه و زرد آلو استفاده کنند.


نحل منفرد : اینها بعد ازکلزا و قبل از بهارنارنج است؟


سید محمد رضویان : بله جاهایی مثل قائم شهر و ساری مرکبات هم دارند و زنبوردارها ماندگار می شوند. بعضی ها هم می آیند در اطراف چالوس و محمود آباد و رامسر که دریای مرکبات است . زنبور اینجا رشد بهتری دارد . البته از یک ماه قبل از عید باید پای کلزای مازندران رفت.  زودتر نباید رفت زیرا بعضی اوقات سرما به آن منطقه می زند که دیده اید چه طور می شود.


نحل منفرد : بعد از کلزا باید بیاورند پای مرکبات؟


سید محمد رضویان : خیر برای مرکبات زود است . گل مرکبات آنجا همیشه یک ماه تا چهل روز بعد از عید شروع می شود. در این فاصله یک گیاهی می خواهند که زنبورها از آن استفاده کنند که انواع درختان میوه مثل آلوچه ، هلو ، زرد آلو ، گیلاس ، آلبالو و … آنجا هستند.


نحل منفرد : خلاء نمی افتد؟


سید محمد رضویان : نخیر خلاء نمی افتد . بعد هم می مانند چون مرکبات هست از گرگان گرفته تا چالوس و رامسر که دریای مرکبات است. همه ی این مناطق مرکبات را دارند همه نوعش را هم دارند.


 نحل منفرد : بعد از مرکبات چه اتفاقی می افتد؟


سید محمد رضویان : مرکبات که تمام شد اول جنگل است یعنی درست از اواخراردیبهشت ماه صحرای پرتقال کم می شود و شروع جنگل است و آنهایی که حاشیه کوه هستند نیاز به جا به جایی ندارند. مثل دوسالی که خود من در محمود آباد نزدیک کوه بودم چند روز وقفه افتاد بعد زنبورها رفتند به سمت جنگل و از آنجا شهد کرات و نمدار را می آوردند.


نحل منفرد : یعنی ما در مازندران صحراهای ترکیبی داریم جایی که هم مرکبات هست هم جنگل ؟


سید محمد رضویان  : بله کسانی موفق هستند که در حاشیه ی کوه و جنگل باشند نه جاده ، بعضی هم جابه جا می کنند و می روند در دل جنگل .  آنجا دو مشکل وجود دارد یکی خرس ها  و یکی مه گرفتگی . در جنگل مه بیشتر از پایین می گیرد اما اگر یک روز هوا خوب باشد صحرا آنقدر قوی است که جبران مافات می کند. حدود نود روز بعد از عید آمدن شهد افت می کند . ترک ها به مراتع خود می روند و تهرانی ها به اطراف لواسان و دشت لار و حاشیه جاجرود و ارتفاعات البرز  بر می گردند.


مثل جنگل های مازندران را واقعا جای دیگر نداریم. جنگل های مازندران بعد از کرات و نمدار گیاهان درختی وحشی ای مثل خرمالوی وحشی ، آلوچه ی وحشی ، زالزالک وحشی ، تمشک و خیلی چیزهای دیگر دارند.  اینها وقتی به گل می نشینند خیلی می شود استفاده برد.


 


گیلان


نحل منفرد : این از مازندران،گیلان چطور؟ گیلان هم صحرا های خاصی دارد؟


سید محمد رضویان : من به گیلان اشراف ندارم اما در مهر ماه بچه ها برای گل چای به آنجا می روند. کسانی که زنبورشان ضعیف است می روند آنجا تغذیه می کنند.  از لاهیجان تا کلاچای و تا هر محدوده ای که چای کاری هست.


 رفتن آنجا سخت است. اذیتشان می کنند. جهاد مجوز نمی دهد ولی می روند خوراک می دهند و زنبور یک قاب تخم می ریزد و چهار قاب می شود .


 نحل منفرد : پس فقط برای گرده ی چای می روند؟


سید محمد رضویان : بله گرده ی خیلی خوبی دارد . اما آنجا دو مشکل دارند. یکی کنه فراوان زیرا وقتی تخم ریزی باشد کنه هم هست و دیگری رشد نوزما . در بازگشت تازه باید با این آفات مبارزه کنند ولی زنبور به دلیل وجود گرده ی طبیعی تازه رشد می کند.


 


تهران ، البرز و قزوین


نحل منفرد : اطراف تهران چطور است؟


 سید محمد رضویان : تهران جاهای بسیار خوبی دارد. از ابتدای فیروز کوه ، دماوند ، لواسان ، تا جاده قزوین – رشت ، کوئین ، طالقان ، ارنگه ، حاشیه ی سد کرج این مناطق خیلی غنی هستند.


نحل منفرد : این که می گویید خیلی غنی است منظور چیست؟


سید محمد رضویان : از نظر گیاه و مرتع و حتی اگر از نظر گل های درختی حساب کنید. مثلاً اول جاجرود امروز گل زرد آلو باز شده بیست روز دیگر نزدیک لواسان باز می شود ببینید هر چه بالاتر می رود خنک تر است و این تنوع گل هست و کم نمی شود.


نحل منفرد : بله آنجا می شود یکی دو بار هم جابجا کرد…


سید محمد رضویان : در برخی مناطق حتی نیاز به جا به جا کردن نیست. خود زنبور می رود. ما چند سال پیش که به باغ دوستمان در لواسان می رفتیم گل درختان باز نشده بود اما با فاصله دو کیلومتر به دلیل اختلاف ارتفاع درختان به گل نشسته بودند و خود زنبور می رفت و گرده می آورد. مراتع اطراف تهران و دامنه های البرز خیلی غنی است. باور کنید اگر کسی اسکان و جای خوبی داشته باشد بهترین زنبور داری را اطراف تهران می شود انجام داد.


سید محمد رضویان : تهران خودت کجا می رفتی بگو؟


نحل منفرد : رودبار قصران و لواسانات ، تا روستایی به نام گرمابدر .


سید محمد رضویان: همین گرمابدر که شما می رفتید هیچ چیز کم ندارد ولی دامنه کوه را شما نمی دانید چه خبر است این نعمت خدایی است . این غنایی است که خداوند در این طبیعت قرار داده.


نحل منفرد : یک مقدار که به شرق بیاییم گویا در منطقه هشتگرد هم کلزا هست؟


سید محمد رضویان : بله هست حتی تا غرب آن در تاکستان وقزوین هم کلزا می کارند . مناطقی مثل کرج ، هشتگرد ، شهریار ، رباط کریم تا بوئین زهرا هر جایی که آب دارند کلزا می کارند.


نحل منفرد : گل کلزای اینجا در چه فصلی است؟


سید محمد رضویان : کلزا در اطراف تهران و قم تقریبا از بیست روز بعد از عید بعد از اتمام گل های درختی گل می کند. مازندران قبل از عید و جنوب کشور نزدیک به عید.


نحل منفرد : یادم هست شما می گفتید که در بوئین زهرا در دشت ها آویشن هست؟


سید محمد رضویان : بله ، بین بوئین زهرا و قزوین و تاکستان به سمت همدان در محدوده ی آوج . دشت آوج تا ساوه غیر از گاوپونه و اروانه و شیرمال و قنقال ، آویشن هم دارد .


 نحل منفرد : تاکستان چی دارد؟


سید محمد رضویان : پایین تاکستان به طرف کرج و بوئین زهرا در سال هایی که بارندگی خوب باشد یونجه و آفتابگردان  بسیار خوبی می کارند اما ظاهراً دیگر آبی برای کاشت یونجه ندارند و کمتر کاشته می شود.


نحل منفرد : دو روستا به نام های اک و اسفرورین آنجا هست که من زنبور برده ام . آنجا هم یونجه و آفتابگردان داشت. در آفتابگردان عسل خوبی می آید اما زنبور صدمه می بیند.


سید محمد رضویان : خیلی نظرات متفاوتی وجود دارد عده ای می گویند گرده اش خوب نیست و عده ای می گویند شهد آن شهد ترشحی است.


نحل منفرد : به هر حال شنیده ام در قدیم این اتفاق برای زنبور پیش نمی آمده . فصل یونجه و آفتابگردان کی هست؟


سید محمد رضویان : از اواسط خرداد ماه شروع می شود ، یونجه برای شهد دهی به گرما نیاز دارد. اما آفتابگردان مهم نیست هر چقدر خنک تر باشد بهتر است.


 


قم


نحل منفرد : خوب برویم به قم .


سید محمد رضویان : قم عمده اش یونجه است .


نحل منفرد : در چه فصلی؟


سید محمد رضویان : از اواخر اردیبهشت ماه شروع می شود.


نحل منفرد : من شنیده بودم در آنجا پنبه هم هست.


سید محمد رضویان  : بله از مسجد جمکران که رد می شویم به سمت کاشان ، اینها به غیر از درختان مو دو تا محصول عمده دارند یکی یونجه است که حرف اول را می زند و گلهای شلغم و قمری و تربچه که برای تولید بذر می کارند ، پنبه اواخر شهریور گل می کند که چیز جالبی هم نیست و شهد آن از غوزه ها بدست می آید. سه عدد غوزه زیر آن قرار دارد که ترشحی است و گرده آن بسیار زبر است و کم پروتئین . مثل آفتابگردان ، خیلی جالب نیست. هر دو هم گیاهان پاییزی هستند.


 


همدان


نحل منفرد : برویم به سمت همدان ، همدان چی دارد؟


 سید محمد رضویان : در همدان همه چیز هست ، از همین آوج که جزو همدان است تا رزن ، کبودر آهنگ ، بهار ، نهاوند ،تویسرکان و ملایر تا اسد آباد مناطق بسیار غنی ای دارد. کوه هایش بسیار دست نخورده و عالی است چون بارندگی خوبی دارد و برف هم زیاد می آید تنوع درختی اش در اطراف همدان و خود همدان بسیار عالی است.  تنوع مرتعی آن در بهار و لاله جین و کبودر آهنگ بیا تا نزدیک قروه و غار علیصدر و تا مرز همدان و کردستان و کرمانشاه بسیار خوب است .


 


استان های غربی


نحل منفرد : کرمانشاه و کردستان چطور؟


سید محمد رضویان : کرمانشاه جنگل های بسیار خوبی دارد جنگل های بلوط و بنه و در سالهایی که بارندگی خوب باشد تنوع گیاهی بسیار عالی ای دارد و بعضی از دوستان که می روند هم زنبورشان ساخته می شود هم عسل می آورند. بعد از آنجا هم می روند سمت قم برای یونجه ، من خیلی نرفتم فقط بطور گذری دیده ام و اطلاعاتی که زنبورداران به من می دهند را می گویم . اطراف کرمانشاه کوه هایی مثل دالاهو که کوه بسیار مرتفعی است که تنوع گیاهی آن بسیار عالی است.


نحل منفرد : مناطقی مثل آذربایجان غربی چطور؟


سید محمد رضویان : امسال دو تا از زنبوردارهای ما یکی رفت سمت پیرانشهر و یکی هم رفت سمت جلفا .  معدل زنبوری که بردند پیرانشهر روی هم چهار قاب نبود ولی تقریباً بعد از یک ماه التماس می کرد و بدنه می خواست و تمام کندوهایش ده قاب شده بودند و بعد از مدتی بیست قاب شدند شاید صد کیلو گرده آورد. گرده هم شکر نیست که بگویید به زنبور داده است.


نحل منفرد : چند تا زنبور داشتند؟


سید محمد رضویان : حدودهشتصد کندو . اهل شکر و خلاف نبود عسلی که آورد بسیار عالی ، خوشبو و خوشمزه و معطر بود. حالا من اشراف گیاهی ندارم اما چون آنجا را گشتم می دانم مراتعی هست تقریبا بکر و دست نخورده . تنوع گیاهی شان بیشتر از ما نیست اما وفور گیاه بیشتر است.


نحل منفرد : به دلیل اینکه میانگین بارندگی آنجا بیشتر است.


سید محمد رضویان : احسنت! اصل صحبت همین است که آن حاشیه بارندگی دارد وبارندگی که باشد تمام گیاهان سبز می شوند و رشد زنبور آنجا است. البته در آن مناطق باید دقت کرد چون برخی جاها زنبورداران محلی زنبوردارهای غریبه را راه نمی دهند.


 


اصفهان


نحل منفرد : برگردیم به اطراف همین اصفهان، دشت موته کجاست؟


سید محمد رضویان : از میمه که خارج شویم به طرف دلیجان و تهران سمت چپ یک دشت حفاظت شده شکاربانی به نام موته است که گوزن و آهو و بز کوهی دارد و چون حفاظت شده است از نظر گاوپونه و سایر گیاهان غنای خاصی دارد .


نحل منفرد : آنجا آب هست؟


سید محمد رضویان : ما را در قسمت حفاظت شده ی آن راه نمی دهند ، حاشیه اش آب هست. در مجموع دو سالی که آنجا بودم خوب بود ولی بعد مشکلات خشکسالی پیش آمد ، گاوپونه رشد نکرد و آب برای تغذیه زنبور نبود ، متأسفانه در مناطقی که آب هست محیط زیست ما را راه نمی دهد.  چون بالاخره ما موجودات زنده مثل بز و میش و قوچ و اینها را اذیت می کنیم!


در هر صورت بعد از اینکه ما از جنوب به مراتع فارس و از آنجا به مناطق اطراف خودمان می آییم دیگر باید زنبور را بسازیم برای گون ها . در قدیم که وضعیت آب خوب بود می رفتیم پای اسپرس که در گویش محلی به آن گل اِنگار می گویند. گیاهی است شبیه به یونجه ی شهری اما گلی می کند شبیه به مخمل و وقتی باد می آید گویی مخمل در بیابان تاب می خورد  و زنبور با استفاده از این گل بسیار عالی ساخته می شود.


نحل منفرد : خود رو است؟


سید محمد رضویان : خیر کشت می شود ، سه چین جمع می کنند برکشاورزی شیراز هایشان . حالا دیگر به دلیل خشکسالی و تفاوت راندمانش با یونجه این را هم نمی کارند . یونجه شهری که می کارند تقریباً پنج بار برداشت می کنند اما این را سه بار می توانند برداشت کنند .


نحل منفرد : یعنی راندمان یونجه بیشتر است؟


سید محمد رضویان  : بله ، البته حالا  هم کم و بیش در مناطق اطراف فریدون شهر ، داران و بویه  و میاندشت می کارند ولی یک صدم قدیم هم نیست و یونجه و مواردی مثل لوبیا ولوبیا سبز و خیار و… جایگزین اش شده اند . چیزی که به درد ما بخورد نمی کارند .


 


زاگرس مرکزی


نحل منفرد : بسیار عالی، برویم سمت صحراهای زاگرس که می دانم شما اشراف زیادی رویش دارید.سید محمد رضویان : زاگرس مرکزی شروعش از خرم آباد لرستان است و تا یاسوج در کهکیلویه و بویر احمد امتداد دارد. آنجا ۵۰ %پوشش گیاهی اش گون ها هستند. از گون کتیرا که ما به آن گون زرد می گوییم تا گون سرخ تا گز ها و انگبین ها . سه نوع از گون ها ی آنجا برای زنبور خیلی قابل استفاده هستند. بقیه اش گیاهانی مثل زول ، کرک ، بدقروم ، گل موسیر و گزنه وحشی که از خانواده گاوپونه است. اینها واقعاً برای زنبور سازندگی دارند . این منطقه تنوع گیاهی بالایی دارد.


نحل منفرد : مراکز مهم آن را می توانید نام ببرید؟ منظورم این است که نزدیک کدام شهر ها است.


سید محمد رضویان : بین درود و الیگودرز ، اشترانکوه مملو از گون ها است. مضافاً دشت آن تنوع گیاهی بالایی دارد .


خرم آباد کوه های صعب العبوری دارد که بعضی زنبورداران با تراکتور زنبور را می برند بالای کوه و شب ها هم با خرس مبارزه می کنند. مملو از گون است. انواع گون ها از کتیرا تا گون گز اما بعضی سالها مثل امسال باد گرم همه اش را خشک می کند . بعد می آیند اطراف زرد کوه بختیاری که جزو شهر کرد است. این صحرا هم از فریدونشهر که ما مستقر می شویم تا نزدیک لردگان حدود ۶۰ کیلومتر  پوشش کوه هایش گون است.


نحل منفرد : به سمیرم هم نزدیک است؟سید محمد رضویان : سمیرم جزو استان اصفهان است و نزدیک کوه دنا . پوشش مرتعیش جای خود دارد و  گون هایش هم هست . از سمیرم که به سمت کهکیلویه برویم باز ارتفاعاتی هست که هنوز زنبورداران بومی نرفته اند و صعب العبور است .


نحل منفرد : از کجا به کجا


سید محمد رضویان : از اول جاده لردگان به طرف یاسوج و بویر احمد مرتعی است به نام شبدیز یا شولیز در کوه های بین لردگان و کهکیلویه و یاسوج  است. بین سی سخت تا مال خلیفه  اینجا یکی از مناطقی است که بخاطر برخورد اهالی خیلی جرأت رفتن به آنجا را نداریم. اما صحرا های بسیار خوبی دارد.


نحل منفرد : پس باید از اهالی اش تشکر کنیم که صحرا سالم مانده است!


سید محمد رضویان : سی سخت که پای قله ی دنا است هم گیاهان بسیار عالی ای دارد.


قدیم در این منطقه از گیاهانی مثل گون گز انگبین ده کیلو عسل می گرفتیم . گاهی در سه کوچ متوالی در این مناطق سی کیلو عسل می گرفتیم.  عسلی که واقعاً ارگانیک بود و زنبور تغذیه نشده و دارویی هم به زنبور نداده بودیم. آن زمان کنه نبود.  واروا و آکاراپیس وودی و این بلا ها نبودند. زنبور اصلاً دارو نمی خواست. الآن داروساز را دارو خورش کرده اند .


 


کویر مرکزی ایران


نحل منفرد : در مناطق کویری ایران هم جاهایی هستند که مناسب زنبور باشند؟


سید محمد رضویان : حالا برایتان می گوییم ، در نائین تا شعاع ده تا بیست کیلومتری هیچ چیز ندارد اما از نائین به سمت یزد کمی که بروید از حدود این جاده تا اطراف معدن چادر ملو به شرطی که بارندگی باشد گیاهان فصلی خوبی هستند.


 بین اردستان و نائین ، ظفرقند وقتی باران بیاید پوشش گیاهی خوبی دارد. از اصفهان به طرف اردستان بیست کیلومتری اردستان مثلاً منطقه کچو گاوپونه ی بسیار خوبی دارد. عسل خوبی هم می گیرند. فقط مشکل آب هست که باید برای استفاده زنبور باید آبگاه درست کرد. این در حاشیه کویر است. از اردستان وقتی به طرف مهاباد بروید وقتی به کوه هایش برسی این کوه ها مملو از بادام کوهی ، تنگس و گیاهان دیگر است.نحل منفرد : یعنی از مهاباد به سمت نطنز یا بادرود؟


سید محمد رضویان : به سمت بادرود . البته به سمت کویر بادرود ، محدوده زواره به سمت مهاباد کوه های بسیار غنی ای دارد . گوسفند های مهابادی که در کویر هستند حتی از گوسفندهای غرب ایران بهتر اند. زنبوردارانی که اطراف انارک یزد هستند هم موفق اند.


 چوپانان بسیار صحرای قشنگی دارد.  در خور و بیابانک هم صحرا بسیار زیباست و بعضی تا حدود روستای مصر پیش می روند . عمده گیاه آنجا خار شتر است .


نحل منفرد : من شنیده ام اکالیپتوس هم دارد.


سید محمد رضویان : اکالیپتوس اطراف شهر ها هست که مقدارش کم است، اما خار شتر در آنجا خیلی خوب است .


همین کویر نزدیک اردستان به سمت نائین هم خار شتر خوبی دارد .


 


فارس


نحل منفرد : در فارس چه خبر هست؟


سید محمد رضویان  : در فارس صحراهای خیلی زیادی وجود دارند. مثلاً از آباده که به سمت اقلید بیاییم در جنوب آباده منطقه ی شکار ممنوع بصیران قرار دارد . این صحرای وسیع تا جنوب اقلید و کوه بِل ادامه دارد. در یک سمت جاده و پشت آن ارتفاعات بسیار غنی ای قرار دارند. مرحوم روستایی خدا بیامرز یک سال که به منطقه ی بل آمده بود به قدری عسل گرفت که فقط یک خاور سرپولک برد . یک سال روزی اش بود. آمد. اما بعد از آن دیگر نیامد. ما که کمی آن طرف تر  بودیم سری شش تا هفت کیلو گرفتیم اما او حدود سری بیست کیلو گرفت . آنجا منطقه ی حفاظت شده است اما او جایی گذاشته بود که کار به شکاربانی نداشت .بعد از دامنه های بل به اطراف آباده می رفتیم که آنجا گاوپونه داشت. باز اینجا در سالهای پربارش پنج شش کیلو عسل می گرفتیم. اینجا که کار تمام می شد باید آماده می شدیم برای گز انگبین .


نحل منفرد :گاوپونه دیگر نیست؟


سید محمد رضویان : گاوپونه هست چون تلخ است و گوسفند نمی خوردش تا خشک شود ولی باران به فصل نمی زند که اینها نر کند و بالا بیاید. باران به وقت می خواهد که ریشه اش خیس شده و هر ریشه صد شاخه می دهد  و هر شاخه شاید پنجاه تا صد گل دارد . گیاهی است بسیار خوشبو و عسل آن خیلی ملایم و خوشمزه است . مناطقی مثل آباده حتی تا کویر خودمان در اطراف اردستان ،  بیابانهای دور میمه و دلیجان و دشت موته گاوپونه ی فراوان دارند. آنجا قاسنی ( باریجه ) هم داشت. قاسنی گیاه کمیاب و پر ارزشی است .


نحل منفرد : قاسنی با جاوشیر کما فرق می کند؟


سید محمد رضویان : از خانواده آنها است اما قاسنی ویژگی های خاص خودش را دارد ، جاوشیرکما عسل معطر و غلیظ و خوشبویی دارد اما قاسنی نه ، ریشه اش را مثل گون کتیرا تیغ می زنند یک ترشحاتی دارد که جمع آوری می کنند و خیلی هم بودار است. اگر آدم بو بکشد شاید بی هوش شود ! می گویند ادکلن سازهای اروپایی برای ذخیره مخازن خود وقتی در گالن چیزی ریخته اند یک مقدار از این می ریزند رویش که مانعی باشد که بو در فضا پخش نشود و ماندگاری داشته باشد.


در حاشیه این کوه ها از مریم نخودی با ارزش هست ، تا همان قاسنی و انواع و اقسام کرک ها. گیاهی از خانواده نعناها به اسم عرونه یا اروانه که عسل خیلی خوشمزه ای دارد و یا گیاهی به نام کُپ که اسم علمی آن را فراموش کرده ام نیز درآنجا وجود دارند .


نحل منفرد : اگر برویم به جنوب به منطقه کرمان و بافت چطور؟


سید محمد رضویان : اینجا ها هم صحراهای عالی ای داریم.


نحل منفرد : چه چیز دارند؟


سید محمد رضویان : همه چیز دارند مثل استان ما ، اصفهان و اطراف شهر نجف آباد است تنوع گیاهی اش خوب است ، بعضی از سالها بافت عالی می شود ، انار، بردسیر…


نحل منفرد : سیرجان چطور؟


سید محمد رضویان : سیرجان هم خوب است و جنگل بسیار عالی ای دارد.


نحل منفرد : در جنگل چه دارد؟


سید محمد رضویان : بادام کوهی، بنه و خیلی گیاهان متنوع دیگر یک منطقه حفاظت شده شکاربانی است.


 


خوزستان


نحل منفرد : حاج آقا در مورد خوزستان هم توضیح دهید؟


سید محمد رضویان : خوزستان مراتع آبی دارد و آب فراوان . برای زمستان خوب است اما متأسفانه سرما هم دارد. صحرایش از یک ماه به عید شروع می شود. خب همین جا ما یک ماه به عید گل داریم.


مثلاً دزفول منطقه ی بسیار وسیعی است که از کرخه تا نزدیک شوش دانیال را شامل می شود ، یک منطقه وسیع کشاورزی. سبزیجاتی مثل کاهو ، کلم ، کرفس ، شلغم همه ی اینها از دشت دزفول می آید . آب دارند و می کارند و هوا هم مساعد است . زنبوردارانی که به آنجا می آیند غالباً آذری ها هستند ، آمدنشان برای نجات از سرما است .


 کشاورزی آنجا کشاورزی پاکی است در ده هکتار گندم آنجا یک گل نمی بینید در یک هکتار سبزیجات آنجا یک گل استثناء می بینید من سه سال که بدلیل خشکسالی به آنجا رفتم نتیجه ای ندیدم …


نحل منفرد : مرکبات ندارند؟


سید محمد رضویان : مرکبات زیر دزفول در منطقه ی شمس آباد موجود است اما عید گل می کند.  ما قبل از عید گل می خواهیم . زنبوردار نیاز دارد قبل از گل مرکبات زنبورش رشد کرده باشد که زمان گل مرکبات بتواند عسل بیاورد . مراتع حد فاصل کرخه تا مهران و دهلران هم هست. آنجا حتی خلیلو هم دارد اما آنقدر ازدحام چرا زیاد است که دام ها حتی ریشه ها را هم می خورند.


نحل منفرد : پس شما کلاً خوزستان را توصیه نمی کنید.


سید محمد رضویان : بله همینطور است فقط در منطقه هفت تپه دو نوع گیاه می کارند که یکی کلزا بود که رها شد و یکی شبدر رانجر که گلی خوشه ای دارد و برای اصلاح نژاد شبدر آورده اند . زنبوردارها تا پنجاه روز بعد از عید آنجا می مانند و در گرما و فراوانی پشه ی آن منطقه عسل می گیرند ، اما مجموعاً سازندگی ندارد چه در خشکسالی و چه در ترسالی.


در اطراف سد شهید عباس پور بادام کوهی فراوان است اما سرما هم خیلی شدید است و هرچقدر جلوتر بروید و از اهواز به طرف بهبهان ومنطقه ی کازرون هوا گرمتر و تنوع گیاهی بیشترمی شود وزنبور ساخته می شود سرما کمتر می شود و به بوشهر که برسید دیگر سرما نیست.


در بهبهان کُنار هم فراوان است اما به دلیل بافت کوه هایش زنبور سرخی زیاد دارد. باران هایی هم که بعضی اوقات در جنوب میزد در آنجا کمتر می آمد. باران زنبورهای سرخ را چون کندویشان داخل زمین است از بین می برد. مضافاً مرغ های زنبورخوار هم در منطقه ی خوزستان خیلی زیاد هستند.


 


مناطق گرمسیر جنوب


نحل منفرد : خب برویم به منطقه ی جنوب که اکثر زنبورداران علاقه دارند به آنجا روند. منطقه خیلی وسیع است از خوزستان شروع می شود تا بندر عباس و سیستان و ایرانشهر و … البته فکر کنم زنبورداران دو سه فرقه هستند یا به خوزستان می روند یا…


سید محمد رضویان : تنها اگر باران بیاید می توان به جنوب رفت. این نکته ی اساسی است. از هفتاد – هشتاد روز به عید تنوع گیاهی شروع می شود .


یک بحثی بود که به معاون وزیرگفتیم که اتحادیه زنبورداران نیاز دارد یک رابطه ی نزدیک با هواشناسی ایران داشته باشد ، وضعیت بارندگی را باید بفهمیم ، یک پیش بینی هایی می کنند که مفید است. مثل امسال زنبور تا بندر عباس نرود و بی نتیجه برگردد. امسال همه زنبور چهار قاب بردند و دو قاب برگرداندند ، به دلیل اینکه خشکسالی بود و باران نیامد.


نحل منفرد : جنوب یعنی کجا ؟


سید محمد رضویان  : از اول برازجان تا کنگان تا گاوبندی تا منطقه لارستان آن طرف تر قیر وکارزین ، پشت جهرم این مناطق به شرطی که باران بیاید دریای گل و تنوع گیاهی است.


نحل منفرد : حاجی آباد چطور؟


سید محمد رضویان : دوراهی حاجی آباد به سمت بندر عباس بد نیست. اما مراتع آنجا گل های فارس را ندارد.


نحل منفرد : در مناطق کازرون و برازجان و اهرم چه پوشش گیاهی ای وجود دارد؟


سید محمد رضویان : در کازرون عمده پوشش مرکبات است و جنگل های اطراف کازرون هم درختانی مانند بنه و بلوط دارند و هم بادام کوهی و تنگس. این منطقه خوب است ولی درجه حرارتش ده درجه از بوشهر خنک تر است ،  با این حال اگر سال بارندگی باشد از بوشهر عقب نمی افتد و مراتعش بسیار عالی می شود و بکر و دست نخورده است .


نحل منفرد : برازجان چطور؟ آنجا می توان عسل گرفت؟


سید محمد رضویان : ما چند سالی که در برازجان بودیم عسل نگرفتیم اما زنبور سازی بسیار خوبی داشتیم.


نحل منفرد : شکروک و قنقال متعلق به کدام منطقه است؟


سید محمد رضویان : آنها مربوط به اطراف جم ریز و کنگان است .نحل منفرد : اهرم چه طور است؟


سید محمد رضویان : شهر اهرم یا تنگستان کشاورزی بی ضرری دارد. یعنی تنباکو دارند که نیازی به سم ندارد . آبشان نیمه شور است ولی زنبور سازی بسیار عالی ای دارد باز هر چه به سمت بوشهر بیایید عالی است ولی سیل گیر است و ممکن است آب همه چیز را با خود ببرد اما به سمت اهرم بیشتر کوهستانی است .


نحل منفرد : پس باید کندوها را در ارتفاع مستقر کرد.


سید محمد رضویان : بله جایی که سیل نگیرد ، تا نزدیکی های آبدان ، دوراهک ، جاشک و بندر دیر که اطراف کنگان است . اینجا ، در سال بارندگی شب ها از بوی گل خوابم نمی برد و تنگی نفس می گرفتم! در مسیر اهرم به  برازجان منطقه سمل و گلنگان و ابوالفیروز و سرکره در این محدوده زنبور داشتیم که خدا میداند چه بوی گلی می آمد و زنبور چه می کرد!


از اهرم به سمت جنوب شرق تا فاصله صد کیلومتری ، تا کنگان در صورت بارندگی هم هوای بسیار عالی دارد هم رطوبت خوبی دارد و از هفتاد ، هشتاد روز مانده به عید گرده قطع نمی شود تا حتی شصت روز بعد از عید . سال های آب سالی ، هم کوه های خوبی دارد هم دشت غنی و تنوع گیاهی دارد.


از لار تا بستک که می رسد به بندر لنگه ، این محدوده بسیار عالی است ، هوای بسیار خوب و از نظر پوشش گیاهی هم همه چیز دارد یعنی شما در اَرَد و بِیرم و فِداغ و اطراف گاوبندی هرچیز ببینید در این منطقه بیشتر می بینید اما به شرط بارندگی ، چند بار که بچه های ما رفته بودند زنبور یک قاب بردند و سه تایش کردند. اینقدر زنبور ساخته شد. حالا هر چقدر به طرف خود لار بروید تا گاوبندی( پارسیان ) و خنج و گراش و عوض در این مناطق بهار بسیار خوبی دارد. از نزدیک عید زنبورسازی بی نهایت عالی ای دارد و همه جایش سبز است. البته اگر بارندگی نباشد کویرمی شود و باد خشکی که شن می آورد می وزد.بیابانهای اطراف لارستان هم  اگر باران به وقت ببارد تنوع گیاهی اش شبیه به مرکز ایران است با اینکه در جنوب است.


نحل منفرد : دشت گل می شود.


سید محمد رضویان :  دشت گل می شود ، حتی پوشش گیاهی ارتفاعات اش با مناطق ما شبیه است.چه کسی باور می کند در ارتفاعات اطراف ارد و بیرم و فداغ که جزو لارستان است گیاه زول که متعلق به منطقه سرد سیر است سبز شود. اینها را ما دیده ایم.


 


جهرم


نحل منفرد : لطفاً در خصوص منطقه ی جهرم هم توضیح بدهید؟


سید محمد رضویان : لطفا روی نقشه مناطق اطراف جهرم را نام ببرید تا توضیح بدهم.


نحل منفرد : در جهت شمالی جهرم قطب آباد.


سید محمد رضویان : قطب آباد تا خفر و خود خفر شامل چند آبادی است که درخت بادام و مرکبات دارد.


نحل منفرد : بادام کوهی دارد؟


سید محمد رضویان : بادام کوهی در کوه هایش موجود است اما تعداد آن کم است. اینجا یک مرتعی است برای بعد از عید که گیاه خلیلو دارد . خفرتا نزدیک های کوار حتی تا نزدیک شیراز.


نحل منفرد : خلیلو چیست؟


سید محمد رضویان :  گیاه خلیلو که عسل سرخ و معطری دارد که از لحاظ خواص درمانی بسیار عالی است . چند سالی است که این عسل را اصلاً ندیده ایم. حالا به علل مختلف ، این گیاه شیرین است و گوسفندان عشایر کوچ رو آن را می خورند . تا می آید به گل برسد آنها ریشه اش را هم خورده اند . بعضی سالها ما عسلش را جداگانه می گرفتیم. در حوالی جهرم چه به طرف جاده لار و چه به طرف جاده شیراز در بیابانها فراوان بود و بعد از مرکبات شهدش می آمد.

گیاه خلیلو
گیاه خلیلو


حالا دیگر نیست.  شاید الآن بیست و پنج سال است که من دیگر این عسل را ندیده ام ، ده دوازده سال پیش پای دریایش رفتم و شهد هم روی گل خوابیده بود – گلش مثل گل شبدر است وقتی به آن دست می زنید دست آدم از شهد تر می شود – اما زنبور رویش کار نکرد. علتش را فقط خدا می داند اما زمان قدیم سالها ما عسل خلیلو را می گرفتیم . درهر صورت ما از جهرم که می آمدیم حدود هشتاد کیلومتری این گیاه بود تا نزدیک های یک منطقه ای به نام کوار که در آنجا کشاورزی است و این گیاه را هم دارد.نحل منفرد : یا مثلاً ” خانه کهدان ” ؟


سید محمد رضویان : این خانه کهدان که گفتید درختان بادامش برای زنبور سازی بسیار عالی است . فصل گل دهی اش هم قبل از عید است.


 از قطب آباد جاده ای که به سمت فسا می رود . این محدوده ای است که هم مرکبات دارد و هم در سال بارندگی دریای خلیلو است. از قطب آباد به سمت جهرم جاده ی حیدر آباد که به جهرم متصل می شود. خود شهر جهرم به سمت جاده قیر و کارزین ارتفاعات خاصی هست و دهی به نام سی مکان ، لطفاً روی نقشه پیدا کنید.


نحل منفرد : من مانیان را پیدا کردم.


سید محمد رضویان : بله همینجا در این محدوده بعد از جهرم نزدیک یرگ و مانیان ارتفاعاتی هست که سیاه کوه نام دارد. یکی از انواع عسل های وحشی ، نزدیک همین جا بدست می آید.


نحل منفرد : چه عسلی؟


سید محمد رضویان : زنیان وحشی(کوهی)


نحل منفرد : در چه فصلی بدست می آید؟


سید محمد رضویان : بعد از عید. اینجا دونوع گیاه بهاره دارد که یکی خلیلو و دیگری زنیان وحشی است. محدوده جهرم چه در همین جاده و چه در جاده ی قدیم لار.


نحل منفرد : پایین بسمت خنج چطور؟


سید محمد رضویان : خنج و گراش این گیاه را ندارند.


خب این ها که گفتیم برای بعد از عید است ، یکبار هم زنبورداران در پاییز می روند اینجا برای کُنار… این محدوده که شما می بینید همه اش کنار است یعنی از جهرم به طرف لارستان کنار است ، بندر عباس کنار است قیرو کارزین به سمت خنج وگراش و لار ، منصور آباد ، بیدشه ، محدوده لارستان که شروعش از قیر و کارزین است تا بستک و بندر لنگه اینها همه کنار دارند.


نحل منفرد : اکالیپتوس چطور؟


سید محمد رضویان : برای اکالیپتوس ، قطب آباد که در شمال جهرم است را باید به سمت زاهد شهر بروید ، نوبندگان که نزدیک فسا است در این حد فاصل جنگلی است به نام جنگل کوثر مرکز اکالیپتوس ایران اینجاست که حدود پانصد هکتار اکالیپتوس دارد. اینجا چند آبادی بوده که ساکنان آن روستاهایشان را ترک کردند و فردی بنام مهندس کوثر در اوایل انقلاب این منطقه را آباد کرد و در آنجا اکالیپتوس کاشت. دریای اکالیپتوس است عسل اکالیپتوس هم از همین جا می آید و جای دیگری عسل اکالیپتوس نداریم . بین جهرم به فسا .


نحل منفرد : فصل اکالیپتوس چه زمانی است؟


سید محمد رضویان : بیست تا بیست و پنج روز بعد از عید گل می کند . سه چهار گل را داریم که شبیه پیاله هستند . یکی شان کنار است ، یکی هم اکالیپتوس . اینها گلشان نه تیغ دارد و نه خار. شهد فراوان هم دارد. زنبور خرطومش را درون کاسه ی آن فرو می کند و نوشدانش را از شهد پر می کند و می رود.


نحل منفرد : پس باید محصول زیادی برداشت کنند؟


سید محمد رضویان : بله اصلاً علت اینکه حتی اگر هوا یاری نکند و زنبور تنها دو ، سه ساعت در روز روی این گل ها کار کند عسل خوبی می آورد این است. شهد اینها خیلی راحت الهضم و راحت البلع هست و دیگر زنبور مثل وقتی که در خار و تیغ زول و گون کار می کند از بین نمی رود ، شهد را می مکد و سریع می آید و دوباره حرکت از نو.


نحل منفرد : غیر از این مناطق کنار در جای دیگری هم هست؟


سید محمد رضویان : در اطراف چابهار هم خیلی کم دیده ام وقتی از چابهار به طرف بندر عباس می روید کم و بیش می توان کنار را دید. بیابانهای جیرفت و کهنوج هم دارد. بیابانهای میناب هم دارد اما عمده مناطقی که کنار استحصال می شود درجنوب بوشهر و لارستان است ، خنج ،گراش ، عوض و…


 


کلامی با زنبوردارها


نحل منفرد : در پایان خواهش می کنم اگر صحبتی با زنبوردارها دارید بفرمایید؟


سید محمد رضویان : یک زنبوردار چه قدیمی چه جدید باید اولاً گیاه شناسی بلد باشد و وقت گل را بداند. طول گل دهی را بداند.  هیچ وقت برای یک گل به صحرا نرود. حداقل سه گل در یک مرتع انتخاب کند. سعی کند نزدیک کوه باشد که دشت و کوه را با هم داشته باشد. خدا قدیمی ها را بیامرزد عجب حرف هایی می زدند ، چون من هم مثل خود شما اهل تحریر بودم در جوانی ام از صحبت های اینها استفاده می کردم ، تلمذ می کردم ، بچه ها تعجب می کنند که تو چطور این صحراها را پیدا کردی؟ می گویم فقط علاقه ، یک موتور داشتم ماشین هم نداشتم ، یکبار هم در یکی از ارتفاعات خوردم زمین که فقط خدا نجاتم داد ، همین طور به صحرا گردی می رفتم و موفق هم بودم. زنبوردارها هم اگر این روش ها را به کار گیرند ان شاء الله موفق خواهند بود.


نحل منفرد : از لطف شما متشکرم.


 


نحل منفرد


www.healinghoney.ir


نجف آباد- مهر ماه ۱۳۹۴


 


شماره همراه حاج سید محمد رضویان:


۰۹۱۳۱۳۱۴۴۷۵

ادامه مطلب

مسمومیت آبستنی گوسفند یا بیماری میش های دوقلوزا

مسمومیت آبستنی گوسفند

در این مطلب با نشانه ها، درمان و روش های پیشگیری از این بیماری آشنا می شویم

 در هفته های آخر آبستنی به علت رشد سریع جنین (ها)، نیاز به انرژی در میش بالا می رود. حال اگر وضع تغذیه ی میش خوب نباشد، یعنی به طور مثال سال پربارشی نبوده و مراتع ضعیف بوده و تغذیه ی دستی با جو اضافه صورت نمی گیرد و یا به اندازه ی کافی نیست ، میش با بحران تامین انرژی روبرو می شود. داشتن سابقه ای از استرس ( استرس تغذیه ای، استرس حمل و نقل ، تغییرات آب و هوایی، شرایط جوی نامناسب و یا چند قلو آبستن ) باعث شدت یافتن این مسئله می شود. در این زمان بیماری ای در میش ایجاد می شود به نام مسمومیت آبستنی گوسفند.
بنابراین ، اگر دیدید میش شما در شش هفته ی آخر و به خصوص دو هفته ی آخر آبستنی قرار دارد و نشانه های عصبی (عدم هشیاری و نگاه کردن به پهلو) داشته و در عرض ٢ تا ٧ روز مرده است ، تاریخچه ی این دام را بررسی کنید. اگر سابقه ای از استرس داشت ، به مسمومیت آبستنی مشکوک شوید و شرایط را با دامپزشک خود درمیان بگذارید.
استرس ها مانند حمل و نقل و تغییرات ناگهانی آب و هوا، علوفه ی بی کیفیت به خصوص در زمستان های طولانی، علوفه ی کپک زده ، نان خشک کپک زده ، تغییر ناگهانی غذا، لنگش و مشکلات سم که با ایجاد درد هنگام راه رفتن دام را از چرا کردن باز می دارد، مشکلات دهان ، دندان و زبان که باعث می شوند دام علیرغم اشتها نتواند خوب غذا بخورد، آلودگیهای انگلی که باعث می شوند مواد مغذی به دام نرسد و مورد استفاده ی انگل قرار می گیرد و هر عامل دیگری که باعث شود اشتهای میش کم شود و میش کم غذا بخورد، یا میش نتواند به خوبی راه برود و چرا کند یا غذای خورده شده جذب نشود، دام را مستعد ابتلا به مسمومیت آبستنی گوسفند می کند.  
البته این بیماری در دام های بسیار لاغر و چاق هم دیده می شود.
بنابراین تنظیم خوراک بر اساس نمره ی وضعیت بدنی (BCS) برای جلوگیری از ابتلا دام به مسمومیت آبستنی گوسفند لازم است .

علائم و تشخیص بیماری مسمومیت آبستنی گوسفند:

این بیماری در شش هفته آخر و به خصوص در دو هفته آخر آبستنی رخ می دهد.
اولین علامت دام آبستن مبتلا این است که دام خود را از گله و گروه جدا کرده و گوشه گیر می شود. دام مبتلا میلی به حرکت ندارد.
ریزش بزاق ، تکان های عضلانی عضلات صورت و بعد سراسر بدن و انحراف سر به سمت بالا یا پهلو از این علائم هستند.  
در مرحله بعدی، دام مرتب روی زمین می افتد و بلند شود.  
زمانی که حال دام خیلی وخیم باشد، دام افتاده شده و کاملاً احمق به نظر می رسد.
اگر این دام ها تلف شوند و لاشه ی آن ها باز شود، کبد رنگ پریده و متورم مشاهده می شود.  

درمان مسمومیت آبستنی گوسفند:

احتمال مرگ در مسمومیت آبستنی به صددرصد هم می رسد.

 

بنابراین درمان به موقع و رفع مشکل احتمالی سایر گله بسیار با اهمیت است . در صورت اقدام به موقع می توانید گله را نجات دهید. اما این امکان وجود دارد میشی که نشانه ها را بروز داده است در صورت درمان ، باز هم تلف شود.
تا زمانی که دامپزشک بر بالین دام شما حاضر شود، لازم است کارهای زیر را انجام دهید:

 

(ادامه این مطلب مخصوص اعضای ویژه سایت می باشد – برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید)

درس قبلی – مرگ ناگهانی گوسفند

درس بعدی – اسهال در گوسفند و بره

 

.

ادامه مطلب

آشنایی با شرکت معروف و موفق برتین. آیا روش انجماد گوشت های منجمد را می دانید؟
شرکت برتین شرکتی است معروف در زمینه تولید گوشت که گوشت ها را در دو نوع قرمز و سفید وارد بازار می کند یک نمونه از گوشت های برتین گوشت برزیلی برتین است که به صورت منجمد توزیع می شود که شیوه منجمد کردن انها به این صورت می باشد که گوشت را وارد تونل انجماد می کنند تا دچار یخ زدگی ناگهانی شود که در این صورت کیفیت خود را از دست نمی دهد.

ادامه مطلب