کشاورزی شیراز

۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۱۳:۵۸


مرغ زنده تخمگذار بومی- فروشگاه مرغ زنده تخمگذار بومی

مرغ های تخمگذار بومی به خصوص مرغ های اصلاح نژاد شده می توانند سال ها زنده باشند و میزان تخمگذاری آن ها در ۲ یا ۳ سال در اوج خواهد بود. پس از اتمام این دوره به تدریج از میزان تخمگذاری آن ها کاسته می شود. در مورد تغذیه مرغ ها باید توجه داشت که به صورت کاملا اصولی تعیین و برنامه غذایی را طبق جداول تغذیه مربوطه رعایت کرد که این موضوع مشورت با متخصصان این امور را می طلبد.
چگونگی تغذیه به خصوص پروتویین و کلسیوم اثرات مستقیم در کیفیت تخم های حاصله دارد. لذا رعایت اصول تغذیه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. یکی از مواردی که اگر رعایت نشود منجر به پرخوری و کاهش تولید تخم مرغ می شود میزان نمک موجود در جیره غذایی است. از آن جایی که پوسته تخم مرغ از کربنات کلسیم می باشد عدم رعایت مقدار مصرف کلسیم اثرات منفی بر پوسته تخم ها دارد که پوسته به شکل نامطلوبی آمادگی شکسته شدن را خواهد داشت. از طرفی کمبود کلسیم موجب مشکلات عدیده در هضم غذا و شرایط عصبی مرغ ها می شود که این موضوع باعث کاهش چشمگیر تولید تخم می شود. مرغ های بومی به لحاظ مقاومت بالا در برابر عوامل بیماری و سازگاری با آب و هوای ایران بیشتر از سایر مرغ ها بویژه مرغ های صنعتی و پولت مورد توجه خریداران قرار می گیرد. به دلیل حجم بالای مبادلات در حوزهمرغ زنده تخمگذار بومی لازم است که حتما فروشگاه های توانمند در زمینه تامین و عزضه انواع مختلف مرغ های تخمگذار بومی ایجاد شود. به همین علت ما هم اقدام به ایجاد یک فروشگاه نموده ایم که انواع مرغ های بومی اصلاح نژاد شده و انواع دیگر مرغ ها را در آن به مشتریان تقدیم می کنیم.

{۳}


, document.getElementById(“txtNickName”).value, “”, document.getElementById(“txtWebsite”).value, document.getElementById(“txtComment”).value);
$.ajax({
type: “post”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
url: “/modules/comment/commentWS.asmx/CommentSave”,
data: parameters,
dataType: “json”,
success: function (res) {
$(“#ifUpload”).contents().find(‘[name=”commentId”]’).val(res.d);
$(“#ifUpload”).contents().find(‘Form’).submit();

if (commentId == 0) {
if ($(“.comment>.comment-list”).length > 0)
$(“.comment>.comment-list”).append(commentBox);
else {
$(“.comment”).append(“”);
}
}
else {
var currentBox = $(“#lnkAnswer” + commentId).parent();
if (currentBox.next() && currentBox.next().attr(‘class’) && currentBox.next().attr(‘class’).indexOf(“comment-list”) != -1)
currentBox.next().append(commentBox);
else
currentBox.after(“”);
}
commentId = 0;
document.getElementById(“txtComment”).value = “”;
SetCookie(“commentNickName=” + document.getElementById(“txtNickName”).value);
SetCookie(“commentEmail=” + document.getElementById(“txtEmail”).value);
alert(‘نظر شما با موفقیت ثبت گردید’);

resetNewCommentStyle();


},
error: function (res) {
alert(“error” + res);
}
});

}
function resetNewCommentStyle() {
$(“#fldSetNewComment”).css(“position”, “inherit”);
$(“.comment-box”).height(“auto”);
$(“#fldSetNewComment”).width(“auto”);
}
$(document).ready(function () {
var username = ”;
var email = ”;
if (username != ”) {
document.getElementById(“txtNickName”).value = username;
document.getElementById(“txtEmail”).value = email;
document.getElementById(“txtNickName”).readOnly = ‘readonly’;
document.getElementById(“txtEmail”).readOnly = ‘readonly’;
}
else if (GetCookie(“commentNickName”) && GetCookie(“commentEmail”)) {
document.getElementById(“txtNickName”).value = GetCookie(“commentNickName”);
document.getElementById(“txtEmail”).value = GetCookie(“commentEmail”);
}
});