کشاورزی شیراز

۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۷:۳۵


عرضه اینترنتی انبوه بنتونیت خوراک دام فردوس- عرضه اینترنتی انبوه بنتونیت خوراک دام فردوس

آیا خریداران و مصرف کنندگان بنتونیت که برای خوراک و بستر دام نیز مورد استفاده قرار می گیرد و معادن آن در شهر فردوس قرار دارد، می توانند از طریق عرضه اینترنتی این محصول بصورت انبوه یا خرده، خرید مطمئن و تجارت پر سودی را تجربه نمایند؟

 جدا از مصارف بنتونیت در صنایع مختلف، این فرآورده برای خوراک دام و طیور و بستر حیوانات، پرندگان و حتی حیوانات خانگی نظیر گربه، کاربرد فراوانی دارد. بخش قابل توجهی از معادن مرغوب بنتونیت در استان خراسان واقع شده که از این میان می توان به شهرهای مشهد، فردوس، گناباد اشاره نمود.
می توان با بررسی های مختلف در راستای اطمینان از تامین کنندگانی که این محصول را بصورت اینترنتی عرضه می نمایند، اطمینان حاصل نمود و این مساله مهم با تجربه و به مرور زمان بدست می آید.

{۳}


, document.getElementById(“txtNickName”).value, “”, document.getElementById(“txtWebsite”).value, document.getElementById(“txtComment”).value);
$.ajax({
type: “post”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
url: “/modules/comment/commentWS.asmx/CommentSave”,
data: parameters,
dataType: “json”,
success: function (res) {
$(“#ifUpload”).contents().find(‘[name=”commentId”]’).val(res.d);
$(“#ifUpload”).contents().find(‘Form’).submit();

if (commentId == 0) {
if ($(“.comment>.comment-list”).length > 0)
$(“.comment>.comment-list”).append(commentBox);
else {
$(“.comment”).append(“”);
}
}
else {
var currentBox = $(“#lnkAnswer” + commentId).parent();
if (currentBox.next() && currentBox.next().attr(‘class’) && currentBox.next().attr(‘class’).indexOf(“comment-list”) != -1)
currentBox.next().append(commentBox);
else
currentBox.after(“”);
}
commentId = 0;
document.getElementById(“txtComment”).value = “”;
SetCookie(“commentNickName=” + document.getElementById(“txtNickName”).value);
SetCookie(“commentEmail=” + document.getElementById(“txtEmail”).value);
alert(‘نظر شما با موفقیت ثبت گردید’);

resetNewCommentStyle();


},
error: function (res) {
alert(“error” + res);
}
});

}
function resetNewCommentStyle() {
$(“#fldSetNewComment”).css(“position”, “inherit”);
$(“.comment-box”).height(“auto”);
$(“#fldSetNewComment”).width(“auto”);
}
$(document).ready(function () {
var username = ”;
var email = ”;
if (username != ”) {
document.getElementById(“txtNickName”).value = username;
document.getElementById(“txtEmail”).value = email;
document.getElementById(“txtNickName”).readOnly = ‘readonly’;
document.getElementById(“txtEmail”).readOnly = ‘readonly’;
}
else if (GetCookie(“commentNickName”) && GetCookie(“commentEmail”)) {
document.getElementById(“txtNickName”).value = GetCookie(“commentNickName”);
document.getElementById(“txtEmail”).value = GetCookie(“commentEmail”);
}
});