کشاورزی شیراز

۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۳:۲۳


عرضه اینترنتی پروبیوتیک خوراک دام- عرضه اینترنتی پروبیوتیک خوراک دام

آیا برای تهیه ی پروبیوتیک خوراک دام با مشکل مواجه شده اید؟ و یا برای تهیه ی این محصول با روش های خرید اینترنتی آشنایی دارید؟

همانطور که متخصصان این حوزه در انواع مکمل های خوراک دام اعلام داشته اند استفاده از پروبیوتیک بخاطر نیاز ضروری در صنعت دام و طیور یک امر کاملا بدیهی به شمار می آید. اما روش های تهیه ی این مدل از مکمل خوراکی با دارا بودن خاصیت دارویی چگونه است؟ امروزه یکی از روش های رایج خرید و فروش استفاده از اینترنت است به طوری که مکمل خوراکی پروبیوتیک با عرضه اینترنتی در انواع مختلف برکشاورزی شیراز و طیور در مقدار و میزان مشخص برای یک دام و یا پرنده فرموله و به روشهای مختلف از جمله اینترنتی عرضه می گردد.

{۳}


, document.getElementById(“txtNickName”).value, “”, document.getElementById(“txtWebsite”).value, document.getElementById(“txtComment”).value);
$.ajax({
type: “post”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
url: “/modules/comment/commentWS.asmx/CommentSave”,
data: parameters,
dataType: “json”,
success: function (res) {
$(“#ifUpload”).contents().find(‘[name=”commentId”]’).val(res.d);
$(“#ifUpload”).contents().find(‘Form’).submit();

if (commentId == 0) {
if ($(“.comment>.comment-list”).length > 0)
$(“.comment>.comment-list”).append(commentBox);
else {
$(“.comment”).append(“”);
}
}
else {
var currentBox = $(“#lnkAnswer” + commentId).parent();
if (currentBox.next() && currentBox.next().attr(‘class’) && currentBox.next().attr(‘class’).indexOf(“comment-list”) != -1)
currentBox.next().append(commentBox);
else
currentBox.after(“”);
}
commentId = 0;
document.getElementById(“txtComment”).value = “”;
SetCookie(“commentNickName=” + document.getElementById(“txtNickName”).value);
SetCookie(“commentEmail=” + document.getElementById(“txtEmail”).value);
alert(‘نظر شما با موفقیت ثبت گردید’);

resetNewCommentStyle();


},
error: function (res) {
alert(“error” + res);
}
});

}
function resetNewCommentStyle() {
$(“#fldSetNewComment”).css(“position”, “inherit”);
$(“.comment-box”).height(“auto”);
$(“#fldSetNewComment”).width(“auto”);
}
$(document).ready(function () {
var username = ”;
var email = ”;
if (username != ”) {
document.getElementById(“txtNickName”).value = username;
document.getElementById(“txtEmail”).value = email;
document.getElementById(“txtNickName”).readOnly = ‘readonly’;
document.getElementById(“txtEmail”).readOnly = ‘readonly’;
}
else if (GetCookie(“commentNickName”) && GetCookie(“commentEmail”)) {
document.getElementById(“txtNickName”).value = GetCookie(“commentNickName”);
document.getElementById(“txtEmail”).value = GetCookie(“commentEmail”);
}
});