کشاورزی شیراز

در شهر هایی همچون اردکان نمایندگی های پخش کنجاله کنجد مرغوب فعال بوده که انواع این کنجاله به صورت خشک و مرطوب را با قیمت بسیار ارزان به مشتریان و خریداران عمده عرضه می کنند.

امروزه بسیاری از مردم از این موضوع آگاه می باشند که کنجاله کنجد سرشار از پروتئین بوده به عنوان یکی از بهترین مکمل های غذایی برای خوراک دام های سنگین همچون گاو و گوسفند می باشد و همچنین می توان از آن در خوراک طیور نیز به میزان مشخصی استفاده کرد که البته میزان استفاده از آن برای هر دام و طیوری دارای فرمول خاصی بوده که توسط کارشناسان و متخصصان مشخص می شود. در شهر اردکان نمایندگی های پخش کنجاله کنجد وجود داشته که می توان از آن ها کنجاله کنجد مرغوب به صورت پلت و پرک را با قیمت بسیار ارزان خریداری کرد.