کشاورزی شیراز

آیا انواع کاه و کلش در درجات کیفی مختلف به فروش می رسد؟ چه نوع کاه و کلشی را باید درجه یک بنامیم؟ کاه و کلش از محصولات جانبی کشاورزی محسوب می شود و همانند خود محصول مانند گندم و نخود درجه بندی دارد. درجه یک بودن انواع کاه و کلش را باید در نوع هدف مصرف جست و جو کرد، مثلا گاو کاه ریز مصرف می کند بنابراین کاه نخود به علت خشبی بودن و سخت بودن فرآیند ریز کردن آن برای گاو مناسب نیست. در خصوص انواع کلش، کلشی را درجه یک می نامیم که وزن مناسب داشته باشد، خیس نباشد، عاری از بقایای گیاهی مانند علف های هرز و خاک باشد.