کشاورزی شیراز

۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ۰۹:۲۸


عرضه انواع بنتونیت خوراک دام گوهران اصفهان- عرضه انواع بنتونیت خوراک دام گوهران اصفهان

بنتونیت و زئولیت از جمله مواد معدنی دارای قابلیت تبادل یونی هستند که جذب آب بالایی را نیز دارا می باشند و در صنعت دامپروری کاربرد فراوانی دارند. تهیه و عرضه انواع بنتونیت خوراک دام گوهران اصفهان تسهیل شده است.

زئولیت، کلینوپتیلولیت یا سنگ جوشان برای نخستین مرتبه در سال ۱۷۵۶ میلادی در کشور سوئد کشف گردید زیرا موقعی که دمای آن به ۲۰۰ درجه سانتیگراد می‌رسید شروع به جوشش می نمود.

در آغاز فکر میکردند زئولیت یکی از انواع سنگ آتشفشانی است اما بعدها متوجه شدند که تقریبا ۵۰ نوع طبیعی و با ساختمان های مختلف و متمایز از این ماده در مناطق مختلف زمین وجود دارد که می توان آنها را به صورت مصنوعی نیز تولید نمود.

زئولیت از انواع تکتوآلومینوسیلیکات های کریستالی آبدار و دارای قابلیت تبادل یونی است.

{۳}


, document.getElementById(“txtNickName”).value, “”, document.getElementById(“txtWebsite”).value, document.getElementById(“txtComment”).value);
$.ajax({
type: “post”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
url: “/modules/comment/commentWS.asmx/CommentSave”,
data: parameters,
dataType: “json”,
success: function (res) {
$(“#ifUpload”).contents().find(‘[name=”commentId”]’).val(res.d);
$(“#ifUpload”).contents().find(‘Form’).submit();

if (commentId == 0) {
if ($(“.comment>.comment-list”).length > 0)
$(“.comment>.comment-list”).append(commentBox);
else {
$(“.comment”).append(“”);
}
}
else {
var currentBox = $(“#lnkAnswer” + commentId).parent();
if (currentBox.next() && currentBox.next().attr(‘class’) && currentBox.next().attr(‘class’).indexOf(“comment-list”) != -1)
currentBox.next().append(commentBox);
else
currentBox.after(“”);
}
commentId = 0;
document.getElementById(“txtComment”).value = “”;
SetCookie(“commentNickName=” + document.getElementById(“txtNickName”).value);
SetCookie(“commentEmail=” + document.getElementById(“txtEmail”).value);
alert(‘نظر شما با موفقیت ثبت گردید’);

resetNewCommentStyle();


},
error: function (res) {
alert(“error” + res);
}
});

}
function resetNewCommentStyle() {
$(“#fldSetNewComment”).css(“position”, “inherit”);
$(“.comment-box”).height(“auto”);
$(“#fldSetNewComment”).width(“auto”);
}
$(document).ready(function () {
var username = ”;
var email = ”;
if (username != ”) {
document.getElementById(“txtNickName”).value = username;
document.getElementById(“txtEmail”).value = email;
document.getElementById(“txtNickName”).readOnly = ‘readonly’;
document.getElementById(“txtEmail”).readOnly = ‘readonly’;
}
else if (GetCookie(“commentNickName”) && GetCookie(“commentEmail”)) {
document.getElementById(“txtNickName”).value = GetCookie(“commentNickName”);
document.getElementById(“txtEmail”).value = GetCookie(“commentEmail”);
}
});